Attester

Attester er ikke dækket af sygesikringen, således skal disse typisk betales af enten dig, din arbejdsgiver eller forsikringen. Nedenstående links giver eksempler på de hyppigst brugte attester og lidt om, hvad de kræver.