Tidsbestilling

Tidsbestilling via e-portalen

Vær opmærksom på, at vi ikke længere giver tider i receptionen.

Du kan komme på E-portalen via vores hjemmeside under menuen “Selvbetjening” eller benytte app’en “MitHelbred”. Det er vigtigt, at du vælger den korrekte behandler til det, din henvendelse drejer sig om. Hvis ikke behandleren er tilgængelig for booking, er denne på kursus, ferie etc. – se skema over, hvilke læger, der er tilstede i klinikken under ferie og fravær.

Hvis du har glemt adgangskoden til e-portalen, kan du kun få en ny ved kontakt til lægehuset.

DET ER VIGTIGT, AT DU KOMMER TIL AFTALTE TID. KOMMER DU MERE END 5 MIN. FOR SENT, VIL DU BLIVE BEDT OM AT BESTILLE EN NY TID!

Vores sygeplejersker er oplært i  selvstændige konsultationer, dette i samarbejde med lægerne, således at tvivlsspørgsmål altid vendes med lægen. Det drejer sig primært om kontrol og behandling af kendte sygdomme som kontrol af blodtryk og sukkersyge, sårpleje, vortebehandling, vacciner inkl. børne- og rejsevacciner, kostvejledning, vægtkontrol, øreskylning, blodprøvetagning, justering af blodfortyndende behandling, rygestopsamtaler, celleprøver, prævention mm.

Vores jordemoder laver også selvstændige konsultationer, hun varetager ny gravid, svangreundersøgelser, 8 ugers undersøgelse, celleprøver (smear), præventionskontrol, tjek af spiral mm.
Læs mere om tidsbestilling af svangreundersøgelser her.

 

Sammedøgnstider

I et forsøg på at øge vores tilgængelighed har vi indført sammedøgnstider, hvor du har mulighed for at booke tider til samme døgn via selvbetjeningen. Hver dag kl. 16.00 frigiver vi tider til efterfølgende dag hos en af vores læger.

Tiderne mandag frigives fredag kl. 16.00. Du bestiller tiden på vores hjemmeside ved at vælge konsultationstypen “Konsultation Læge Sammedøgnstid” og under behandler vælge  “Sammedøgnstid læge ” (kommer automatisk).

Disse tider må dog ikke dreje sig om:

  1. Forebyggende undersøgelser som fx blodtryks-, sukkersyge-, KOL- og stofskiftekontroller.
  2. Svangre- og børneundersøgelser.
  3. Samtaler
  4. Opsætning af spiral

Du bedes anføre, hvad konsultationen drejer sig om, og ovenstående konsultationstyper vil blive afvist, da de hører til på almindelige tidsbestillinger.

Akutte problemstillinger kan stadig visiteres ved telefonisk henvendelse i lægevisitationstiden 8-9 (onsdag 11-12).