Tidsbestilling

Tidsbestilling via e-portalen

!! VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT VI IKKE LÆNGERE GIVER TIDER I RECEPTIONEN !!

Du kan komme på E-portalen via vores hjemmeside under menuen “Selvbetjening” eller benytte app’en “MitHelbred”. Det er vigtigt, at du vælger den korrekte behandler til det, din henvendelse drejer sig om. Hvis ikke behandleren er tilgængelig for booking, er denne på kursus, ferie etc. – se skema over, hvilke læger, der er tilstede i klinikken under “Tilstedeværende læger”.

Hvis du har glemt adgangskoden til e-portalen, kan du kun få en ny ved kontakt til lægehuset.

DET ER VIGTIGT, AT DU KOMMER TIL AFTALTE TID. KOMMER DU MERE END 5 MIN. FOR SENT, VIL DU BLIVE BEDT OM AT BESTILLE EN NY TID!

Vores sygeplejersker er oplært i  selvstændige konsultationer, dette i samarbejde med lægerne, således at tvivlsspørgsmål altid vendes med lægen. Det drejer sig primært om kontrol og behandling af kendte sygdomme som kontrol af blodtryk og sukkersyge, sårpleje, vortebehandling, vacciner inkl. børne- og rejsevacciner, kostvejledning, vægtkontrol, øreskylning, blodprøvetagning, justering af blodfortyndende behandling, rygestopsamtaler, celleprøver, prævention mm.

Vores jordemoder laver også selvstændige konsultationer, hun varetager ny gravid, svangreundersøgelser, 8 ugers undersøgelse, akupunktur mod graviditetsbetinget kvalme, ammevejledning, bækkensmerter – rådgivning af motion og bækkenøvelser, celleprøver (smear), spiraloplægning, præventionskontrol, tjek af spiral mm.
Læs mere om tidsbestilling af svangreundersøgelser her.

Nyt bookingsystem:

Vi har indført nyt bookingsystem for patienterne i Vesterbro lægehus. Det betyder at 50 % af alle vores lægetider hos tilstedeværende læger, bliver til SammeDøgnTider og ikke som tidligere kun bundet på 1 læge. Systemet har til hensigt at fjerne ventetider hos den enkelte læge, og klinikker der er overgået til systemet viser stor tilfredshed patienter og læger imellem.

Konsultationstyper:

Vælg en så specifik konsultationstype som muligt ud fra menuen i tidsbestillingen.

Fremgår problemstillingen ikke af et overordnet emne i denne menu skal du vælge SammeDøgnstid. Denne tidstype kan ikke booket ud i fremtiden, men kun bookes dagen før via hjemmesiden eller Appen ”Mit Helbred”

Konsultation Læge SammeDøgnsTider: kan bruges til alle slags læge konsultationer, som ikke er specifikt nævnt i booking menuen. Man kan fra kl. 14 dagen før man ønsker en tid, bestille SammeDøgnsTid.  Tiderne til mandag åbnes dog op kl 00.01 søndag. Hvis man gerne vil planlægge at se en bestemt læge, kan man sikre sig at han eller hun er tilgængelig for SammeDøgnsTid, via hjemmesiden (under fanen “Tilstedeværende læger”), og så booke dagen før via selvbetjeningsmodulet (eller på appen ”Mit helbred”). Er det mindre væsentligt hvem af lægerne man bliver set af, vælger man bare ud fra mulighederne der dukker op når konsultationstypen vælges.

Læge årskontrol kronisk sygdom: Disse tider kan bookes frem i tiden, men det er en forudsætning at man har en kronisk lidelse og har aftalt med lægen at der skal laves årskontrol for denne. (eksempelvis blodtryksforhøjelse, sukkersyge, astma, KOL mm)

Kirurgisk indgreb efter aftale med læge:  Disse tider er dobbelt tider og kan bookes frem i tiden. Det er en forudsætning at man har en aftale med den pågældende læge, der skal have godkendt bookningen mhp kirurgisk indgreb.

Samtaleterapiforløb aftalt med lægen:  Disse tider er dobbelttider og kan bookes frem i tiden. Det er en forudsætning at man efter aftale med den pågældende læge om et samtale terapiforløb på max 6 konsultationer.

Specifikke konsultationer skal vælges hvor det er muligt. (Børneundersøgelser, graviditetsundersøgelser, blærebetændelse, celleprøve fra livmoderhalsen, EKG, blodprøver eller blodtryk, fjernelse af spiral, HPV vaccine (12 år), Kørekortsattest, Lungefunktionsundersøgelse, Ny gravid, præventionsvejledning, Psyk. lab, Tjek af spiral, øreskyl, årskontrol sygeplejerske): Her åbnes automatisk tider hos enten læge, sygeplejerske eller jordemoder – afhængig af problemstillingen.

Dobbelttider, samtaletider/samtaleforløb, årskontrol, kronikertider vil blive aflyst, såfremt du booker en sådan for et emne, som hører til booking af SammeDøgnsTid.

Når man booker tiden er det stadig vigtigt, at man skriver, hvad konsultationen handler om.