Tidsbestilling ændres fra 1/11

Nyt bookingsystem:

Vi har indført nyt bookingsystem for patienterne i Vesterbro lægehus. Det betyder at 50 % af alle vores lægetider hos tilstedeværende læger, bliver til SammeDøgnTider og ikke som tidligere kun bundet på 1 læge. Systemet har til hensigt at fjerne ventetider hos den enkelte læge, og klinikker der er overgået til systemet viser stor tilfredshed patienter og læger imellem.

Konsultationstyper:

Vælg en så specifik konsultationstype som muligt ud fra menuen i tidsbestillingen.

Fremgår problemstillingen ikke af et overordnet emne i denne menu skal du vælge SammeDøgnstid. Denne tidstype kan ikke booket ud i fremtiden, men kun bookes dagen før via hjemmesiden eller Appen ”Mit Helbred”

Konsultation Læge SammeDøgnsTider: kan bruges til alle slags læge konsultationer, som ikke er specifikt nævnt i booking menuen. Man kan fra kl. 14 dagen før man ønsker en tid, bestille SammeDøgnsTid.  Tiderne til mandag åbnes dog op kl 00.01 søndag. Hvis man gerne vil planlægge at se en bestemt læge, kan man sikre sig at han eller hun er tilgængelig for SammeDøgnsTid, via hjemmesiden (under fanen “Tilstedeværende læger”), og så booke dagen før via selvbetjeningsmodulet (eller på appen ”Mit helbred”). Er det mindre væsentligt hvem af lægerne man bliver set af, vælger man bare ud fra mulighederne der dukker op når konsultationstypen vælges.

Læge årskontrol kronisk sygdom: Disse tider kan bookes frem i tiden, men det er en forudsætning at man har en kronisk lidelse og har aftalt med lægen at der skal laves årskontrol for denne. (eksempelvis blodtryksforhøjelse, sukkersyge, astma, KOL mm)

Kirurgisk indgreb efter aftale med læge:  Disse tider er dobbelt tider og kan bookes frem i tiden. Det er en forudsætning at man har en aftale med den pågældende læge, der skal have godkendt bookningen mhp kirurgisk indgreb.

Samtaleterapiforløb aftalt med lægen:  Disse tider er dobbelttider og kan bookes frem i tiden. Det er en forudsætning at man efter aftale med den pågældende læge om et samtale terapiforløb på max 6 konsultationer.

Specifikke konsultationer skal vælges hvor det er muligt. (Børneundersøgelser, graviditetsundersøgelser, blærebetændelse, celleprøve fra livmoderhalsen, EKG, blodprøver eller blodtryk, fjernelse af spiral, HPV vaccine (12 år), Kørekortsattest, Lungefunktionsundersøgelse, Ny gravid, præventionsvejledning, Psyk. lab, Tjek af spiral, øreskyl, årskontrol sygeplejerske): Her åbnes automatisk tider hos enten læge, sygeplejerske eller jordemoder – afhængig af problemstillingen.

Dobbelttider, samtaletider/samtaleforløb, årskontrol, kronikertider vil blive aflyst, såfremt du booker en sådan for et emne, som hører til booking af SammeDøgnsTid.

Når man booker tiden er det stadigt vigtigt at man skriver hvad konsultationen handler om.